Covid-19

News Letter/Nyhetsbrev – Latest Events of the week/Senaste Veckonytt

Folkhälsomyndighetens https://www.folkhalsomyndigheten.se/

World Health Organisation https://www.who.int/

Fler webbplatser hos Folkhälsomyndigheten

Förutom http://www.folkhalsomyndigheten.se finns följande webbplatser:

Relaterade webbplatser som drivs av andra organisationer:

Search by Country, Territory, or Area

WHO Coronavirus (COVID-19) DashboardBack to top

Share this page

+CasesTotal436 031new cases in last 24hrs257 469 528cumulative cases5 158 211cumulative deathsCases – Total> 5 000 000500 001 – 5 000 00050 001 – 500 0005 001 – 50 0001 – 5 0000Not ApplicableDownload Map Data

Globally, as of 6:45pm CET, 23 November 2021, there have been 257 469 528 confirmed cases of COVID-19, including 5 158 211 deaths, reported to WHO. As of 22 November 2021, a total of 7 408 870 760 vaccine doses have been administered.

Global Situation

DailyWeekly257 469 528confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 3002m4m6m5 158 211deathsSource:World Health OrganizationData may be incomplete for the current day or week.Dec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 30050k100k

Situation by WHO Region

DailyWeeklyCasesDeathsCount

Americas

96 066 194confirmed

Europe

84 082 216confirmed

South-East Asia

44 440 048confirmed

Eastern Mediterranean

16 684 015confirmed

Western Pacific

9 994 212confirmed

Africa

6 202 079confirmedSource:World Health OrganizationData may be incomplete for the current day or week.Dec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 3002m4m6m

Americas

96 066 194confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 3001m2m

Europe

84 082 216confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 3001m2m

South-East Asia

44 440 048confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 3001m2m3m

Eastern Mediterranean

16 684 015confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 300200k400k

Western Pacific

9 994 212confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 300200k400k600k

Africa

6 202 079confirmed casesDec 31Mar 31Jun 30Sep 30Dec 31Mar 31Jun 30Sep 300100k200kSource:World Health OrganizationData may be incomplete for the current day or week.

Situation by Country, Territory or Area

CasesDeathsTotal47 434 791confirmed casesUnited States of America

United States of America

34 526 480confirmed casesIndia

India

22 017 276confirmed casesBrazil

Brazil

9 889 930confirmed casesThe United Kingdom

The United Kingdom

9 400 835confirmed casesRussian Federation

Russian Federation

8 596 410confirmed casesTurkey

Turkey

7 191 102confirmed casesFrance

France

6 082 865confirmed casesIran (Islamic Republic of)

Iran (Islamic Republic of)

5 430 911confirmed casesGermany

Germany

5 315 348confirmed casesArgentina

Argentina

5 096 539confirmed casesSpain

Spain

5 048 061confirmed casesColombia

Colombia

Source:World Health OrganizationWHO Health Emergency DashboardWHO (COVID-19) Homepage

Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 Lyssna

PUBLICERAT 23 NOVEMBER 2021

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett förslag på smittskyddsåtgärder att gälla från den 1 december. Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Avsikten är att begränsa de effekter som stora sammankomster kan ha på smittspridningen och därmed på hälso- och sjukvården. Förslaget har skickats på remiss.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste enligt förslaget vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

  • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
  • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Dessa åtgärder är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används.

Om vaccinationsbevis används

Enligt förslaget måste en arrangör som använder vaccinationsbevis ha en rutin för hur bevisen kontrolleras. Rutinen ska finnas skriftligt och den ska följas upp.

– Syftet är att begränsa de risker som stora sammankomster innebär. Det innebär minskad risk för en ökad smittspridning och minskad risk för en ökad belastning på vården. Antingen genom att använda vaccinationsbevis, eller genom att göra det möjligt för publik, besökare och deltagare att hålla avstånd där vaccinationsbevis inte används, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Andra smittskyddsåtgärder

Utöver det föreslår Folkhälsomyndigheten att alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat att de måste informera om hur smittspridning kan undvikas och ordna möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.

Mässor

Förslaget innehåller också krav på mässor att ha smittskyddsåtgärder. Till exempel måste de utforma gångar mellan försäljningsplatserna eller montrarna så att trängsel undviks.

Allmänna råd för fler verksamheter

I förslaget ingår allmänna råd till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader. Råden ska underlätta för verksamheterna att undvika trängsel och därmed minska risken för spridning av covid-19. Exempel på råd är vidta åtgärder för att sprida ut besökarnas ankomsttid, ta fram alternativa lösningar till fysiska köer och anvisa deltagare till olika och särskilt angivna in- eller utgångar. De allmänna råden gäller både arrangemang som använder vaccinationsbevis och de som inte gör det.

Remissförfarande

Förslaget skickas nu på remiss till verksamhetsutövare för att inhämta synpunkter inför beslut om införande. Införandet planeras till den 1 december.

Läs mer

%d bloggers like this: