De som styr Stockholm Stad. Majoritets- och oppositionsborgarråden och deras rotlar

Stockholm styrs av en borgarrådsberedning – 15 borgarråd som är heltidsanställda politiker, varav 10 tillhör majoritetsborgarråden och 5 tillhör oppositionsborgarråden, och de har var sin rotel. De utses av Stockholms kommunfullmäktige, och tillsammans bildar de Stockholm stads borgarrådsberedningen. Beredningen förbereder ärenden för kommunstyrelsen.

Titeln borgarråd i Stockholm är samma sak som titeln kommunalråd i andra svenska kommuner. Finansborgarrådet har en särskild ställning bland borgarråden som ordförande både i borgarrådsberedningen och i kommunstyrelsen.

Varje majoritetsborgarråd är chef för en rotel. En rotel är en avdelning med ansvar för ett visst verksamhetsområde, till exempel finansroteln eller skolroteln. Varje rotel ansvarar för ett antal politiska nämnder och bolagsstyrelser. Efter valet 2018 finns tio rotlar (avdelningar) med olika ansvarsområden.

De som sitter i borgarrådsberedningen
Nedan är alla politiker i borgarrådsberedningen – majoritetsborgarråden och oppositionsborgarråden

Majoritetsborgarråden:
Första raden från vänster: Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M),
stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M), bostads- och fastighetsborgarråd Dennis Wedin (M), skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L), trafikborgarråd Daniel Helldén (MP). Andra raden: Arbetsmarknads-, idrotts- och integrationsborgarråd Karin Ernlund (C), äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD), socialborgarråd Jan Jönsson (L), miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) , kultur- och stadsmiljöborgarråd Jonas Naddebo (C).

Oppositionsborgarråden:
Från vänster: Karin Wanngård (S), Jan Valeskog (S), Emilia Bjuggren (S), Kadir Kisarga (S) och Clara Lindblom (V).

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: