Nya löner för justitieombudsmännen

Justitieombudsmännens löner höjs den 1 januari 2022 efter beslut av Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn. 

Chefsjustitieombudsmannen Erik Nymansson får 140 800 kronor i månaden, en höjning med 3 400 kronor. 

De tre justitieombudsmännen Per Lennerbrant, Thomas Norling och Katarina Påhlsson får vardera 130 600 kronor i månaden, en höjning med 3 200 kronor. 

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn är en särskilt inrättad nämnd som på riksdagens uppdrag tar ställning till löner och anställningsvillkor i övrigt för justitieombudsmännen.

Nämndens ledamöter är före detta generaldirektören Anders Lindström (ordförande), före detta chefsjuristen Christina Striby och före detta biträdande riksdagsdirektör Ulf Christoffersson. Sekreterare är Martin Brandorf, föredragande vid arbetsmarknadsutskottet. 

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: