STEFAN LÖFVEN OCH UTBILDNINGSMINISTER ANNA EKSTRÖM BESÖKTE STORVRETSKOLAN I BOTKYRKA KOMMUN

Den 08 oktober 2021 besökte Statsminister Srefan Löfven tillsammans med och utbildningsministern Anna Ekström Storvretskolan i BOTKYRKA Kommun för att han ville lära sig mer om Storvretskolans positiva utveckling under dagens besök. I januari 2019 beslutade Skolinspektionen om åtgärder på Storvretskolan – bara nio månader senare lyckades skolan vända trenden och få godkänt på alla kontrollpunkter.

  • I korridoren möttes jag av elever med en nyfiken blick och jag får bilden av trygga och glada elever. Det är precis så man som ska känna i skolan, berätter statsminister Stefan Löfven.

Statsministern träffade förväntansfulla elever
Under besöket på Storvretskolan fick statsministern och utbildningsministern möjlighet att träffa några av de förväntansfulla eleverna. Först blev det ett besök på mattelektionen hos årskurs nio, följt av ett samtal i biblioteket där elever ställde sina egna frågor till ministrarna. Frågorna och samtalen handlade om allt från coronarestriktionerna till frågor om brott och straff.

Ministrarnas samtal med skolledningen fokuserade på arbetet bakom utvecklingen på skolan

  • Storvretskolan visar att det går att vända även de tuffaste av situationer i en positiv riktning. Det kräver mycket tid, resurser och arbete men det ger resultat. Alla kommunens elever ska ha en trygg och bra skola, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Rektorn utvecklar undervisningen
Johan Ahlkvist, rektor på Storvretskolan, kommer att utveckla undervisningen. I Botkyrka ska alla elever ges rätt förutsättningar att lyckas. På Storvretskolan har man kommit långt med trygghetsabetet och studiero. Men det finns mycket kvar att göra. Även arbetet med mer fokus på kunskapsutveckling pågår på skolan. Skolan arbetar med tydlig lektionsstruktur, löpande utvärdering av elevernas kunskap och anpassad undervisning och språkutveckling efter elevernas behov.

  • Det som lärs ut av lärarna ska också läras in av eleverna. Det är väldigt viktigt att vi arbetar löpande med att stämma av med våra elever vad de lärt sig och kan. Det är först då nästkommande lektion kan skapas utifrån det kunskapsläge eleverna är mottagliga för, berättar Johan Ahlkvist.

Våldsförebyggande program ska införas på skolan
Storvretskolan kommer också att införa de våldsförebyggande programmen Tåget och MVP, Mentors in violence prevention, som ännu ett steg mot ökad trygghet. Tåget är för de yngre årskurserna och där får elever, skolpersonal och föräldrar utbildning i att förebygga våld. MVP är ett ledarskapsprogram för mentorer i årskurs 9 som sedan utbildar elever i årskurs 6 i hur de kan förebygga våld, motverka stereotypa könsnormer och vara förebilder på sin skola.

  • En trygg skola med fokus på resultat skapar ett tryggare samhälle. Vi har kommit långt på Storvretskolan och det är viktigt för Botkyrkas trygghet, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Bakgrund
Storvretskolan brottades med djupa problem, så svåra att Skolinspektionen år januari 2019 valde att skicka in särskilda rådgivare dit för att stötta skolan och för att hjälpa dem komma på fötter. Brister som Skolinspektionen år 2019 bland annat pekade på var problem med trygghet och studiero. Då tillsatte kommunen en ny skolledning med fokus på trygghet och fler legitimerade lärare. Redan under 2020 kände sig 98 % av eleverna trygga i skolan jämfört med 86 % år 2018. På nio månader lyckades skolan vända utvecklingen och bli godkänd på alla punkter. Efter arbete från skolan och kommunen har Skolinspektionen sedan oktober 2019 gett skolan godkänt på alla kontrollpunkter.
Mer info: https://www.botkyrka.se/5.10e144cd17c0c340aa08bc8.html

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: