Sverige och Jordanien arrangerade internationell givarkonferens till stöd för UNRWA, en FN hjälporganisation för Palestinaflyktingar – Sverige bidrar 2,1 miljarder kronor

Den 16 november 2021 i Bryssel stod Utrikesminister Ann Linde som värd för en internationell konferens på ministernivå till stöd för FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA), tillsammans med Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi. Syfte med konferens var att ta steg mot en tillräcklig, förutsebar och långsiktigt hållbar finansiering för UNRWA. Cirka 40–50 länder förväntades vara representerade, med deltagande på ministernivå från ett tjugotal länder.

Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde

2,1 miljarder kronor till UNRWA:s stöd under åren 2022–2025.

Per Olsson Fridh, Ministern för internationellt utvecklingssamarbete, tillkännagav vid konferensen ett nytt flerårigt avtal om stöd till UNRWA. Sverige ingår alltså fyraårigt strategiskt avtal med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). Sverige lovade att under åren 2022–2025, bidra med totalt 2,1 miljarder kronor till UNRWA:s UNRWA:s humanitära verksamhet. Avtalet bidrar till en mer hållbar och förutsebar finansiering av UNRWA:s kärnverksamhet, framförallt vad gäller utbildning och hälsovård för Palestinaflyktingar.

Sverige ingick nyligen ett nytt strategiskt samarbetsavtal med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) för perioden 2022–2025. Det nuvarande samarbetsavtalet för 2018–2021 löper ut vid årsskiftet. Det nya avtalet innebär att Sverige under fyra år kommer att bidra med 2,1 miljarder kronor till UNRWA:s programbudget. Programbudgeten utgör ryggraden i UNRWA:s humanitära verksamhet och möjliggör bland annat att över en halv miljon palestinska barn får gå i skolan och att 2,8 miljoner barn och vuxna får primärvård.

Jordaniens utrikesminister Ayman Safadi.

– Genom sin verksamhet svarar UNRWA mot humanitära behov och bidrar samtidigt till stabilitet och värdighet för miljoner flyktingar i en konfliktfylld region, sa Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Konferensens var tänkt att bidra till en mer långsiktig och förutsebar finansiering av UNRWA eftersom organisationen har sedan flera år brottats med minskade bidrag samtidigt som de humanitära behoven ökat. Den befinner sig alltså i återkommande finansiella kriser och just nu är läget värre än någonsin tidigare.

UNRWA:s uppgift är att ge skydd och humanitärt stöd till Palestinaflyktingar i Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien, främst genom skolundervisning och hälsovård, i väntan på en politisk lösning av den israelisk-palestinska konflikten.

FN:s generalförsamling beslutar om UNRWA:s mandat men finansieringen bygger huvudsakligen på frivilliga bidrag från givarländer. UNRWA har sedan flera år brottats med minskade bidrag samtidigt som de humanitära behoven ökat. Finansiella kriser har varit återkommande och just nu är läget värre än någonsin tidigare . UNRWA har i dagsläget inte pengar att bedriva sin verksamhet fram till årsskiftet, vilket riskerar få stora humanitära konsekvenser.

– UNRWA spelar en helt central roll för regional stabilitet och för att främja tolerans, utöver humanitärt stöd. Genom UNRWA:s skolor ges både flickor och pojkar tillgång till utbildning och en känsla av hopp om framtiden. Med denna konferens tas också viktiga steg mot en modernisering av UNRWA, sa utrikesminister Ann Linde.

Vid konferensen presenterade UNRWA:s ledning, dels sin vision för modernisering av organisationen, dels sitt arbete för att säkerställa att de humanitära principerna om neutralitet, opartiskhet, oberoende och humanitet efterlevs. Givarna fick möjlighet att tillkännage finansiella bidrag och Sverige tillkännagav sitt nya flerårigt avtal.

– Vi måste bort från finansiell krishantering. UNRWA och givarna bör lägga sin tid och energi på annat än att leta pengar för att klara nästa månad – ett långsiktigt stöd – precis det konferensen var tänkt att bidra till, sa Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: