Bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem – Socialutskottet ställer ytterligare krav på regeringen.

Socialutskottet kräver att Regeringen ska återkomma med en ny skrivelse till Riksdagen om hur bristerna vid Statens institutionsstyrelses (Sis) särskilda ungdomshem ska åtgärdas.

I juni lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om vilka insatser som genomförts, pågår och beslutats för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats vid Sis särskilda ungdomshem. Skrivelsen gjordes efter ett tidigare tillkännagivande från riksdagen. Regeringen konstaterade då i sin skrivelse att Sis behandlingsmetoder inte är anpassade för alla målgrupper, exempelvis unga flickor.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, Generaldirektör

Efterlyser ny skrivelse om åtgärder
Socialutskottet efterlyser nu alternativa placeringsformer som är särskilt anpassade till flickors behövs. De anser att flickors trygghet och säkerhet ska prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet och i linje med detta behövs enligt utskottet placeringsformer som är särskilt anpassade till flickors behov.

Särskilda insatser behövs för flickor
Ett enat socialutskott efterlyser en närmare bedömning av de fortsatta insatser som krävs för att vården inom Sis särskilda ungdomshem ska vara säker och för att de placerade ska få den vård och behandling som krävs. De även föreslår att regeringen ska ge en lämplig myndighet i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa placeringsformer för flickor.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska göra ett nytt tillkännagivande och uppmana regeringen att återkomma med en ny skrivelse där det även ska framgå på vilket sätt åtgärderna ska genomföras. Skrivelsen från regeringen ska lämnas till riksdagen senast den 19 april 2022.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder
I en gemensam reservation framför Socialdemokraterna och Miljöpartiet invändningar mot utskottets förslag om alternativa behandlingsformer för flickor. Partierna menar att något tillkännagivande inte behövs eftersom utredningen Barn och unga i samhällets vård har i uppdrag att lämna förslag om bland annat hur kvaliteten i vården av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan säkerställas.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: