En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Den 8 december 2021 meddelade Socialdepartementet att Gårdsförsäljnings-utredningen (SOU 2021:95) är klar. Gårdsförsäljningsutredningen har utrett möjligheterna för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker under förutsättning att Systembolagets monopol säkras och regeringen konstaterar att en möjlighet finns nu till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Bakgrunden

Den 16 november 2020 meddelade regeringen att man tänkte utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Därefter utsågs Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland till särskild utredaren och skulle redovisa sitt resultat senast den 7 december 2021, vilket hon har nu gjort. Hennes uppdrag utgick från den överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och med den förutsättning att Systembolagets monopol säkras.

Särskild utredaren Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland.

Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland

Regeringen gav henne i uppdrag att utreda gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker utan att hota Systembolagets monopol; att utreda om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas och hur det i så fall ska kunna införas. Man påpekade att en förutsättning för uppdraget är att Systembolagets monopol säkras. Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och till särskild utredare utses Elisabeth Nilsson, före detta landshövding i Östergötland.

Samhällsutvecklingen i branschen

Såväl efterfrågan som utbud av småskaligt producerade alkoholdrycker har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Bland dryckesproducenter finns ett ökat intresse att själva få sälja egenproducerade drycker direkt från tillverkningsplatsen, så kallad gårdsförsäljning. Regeringen ger nu en utredare i uppdrag att utreda ett eventuellt införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker.

EU-rättsliga förutsättningen

En central del av utredningen var att göra en EU-rättslig analys och föreslå om och i sådant fall hur gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan införas i hela landet under förutsättning att detaljhandelsmonopolet säkras. En EU-rättslig förutsättning för den svenska alkoholpolitiken och detaljhandelsmonopolet är att alkoholpolitiken är systematisk och sammanhängande samt att ingen diskriminering föreligger gentemot andra medlemsländer genom att främja inhemska varor och tjänster. Om det bedöms vara juridiskt och EU-rättsligt möjligt att införa gårdsförsäljning ska utredaren föreslå formerna för det.

Gårdsförsäljningsutredningen rekommendationer

Utredningens omslag

Enligt Socialdepartementet föreslår Gårdsförsäljningsutredningen följande:

– Att gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället.

– Samt att mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas.

– Dessutom ska enbart jästa drycker (dvs. öl, vin och andra jästa drycker) avses.

– Det ska även krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning av alkoholdrycker. – Utredningens föreslår också att gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00.

– Därutöver ska alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla. De anser också att regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet.

Bra för Systembolaget

Utredning bedömer att det generellt ökade intresset för lokalt och småskaligt gör det troligt att gårdsförsäljningen leder till en ökad efterfrågan av lokalt och småskaligt på Systembolaget. Med andra ord, gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kommer vara bra för Systembolaget. Dess monopol är inte hotad.

Kommer att skapa ökad arbetstillfälle

Enligt utredningens förslag skulle gårdsförsäljningen medföra en ökning av antal arbetstillfällen i dryckesbranschen med 17–19 procent.

Folkhälsan perspektivet – påverkan inte folkhälsan

Utredningen bedömer att förslaget inte märkbart påverkar folkhälsan. Utredningen skulle bedöma om det finns behov av att begränsa gårdsförsäljning till att till exempel enbart tillåtas på landsbygd, enbart för svenska alkoholproducenter eller för småproducenters hantverksmässiga produktion. Man menade då att det är viktigt att folkhälsan inte försämras vid ett eventuellt införande av gårdsförsäljning, bland annat genom en ökad alkoholkonsumtion. Utredaren ska därför analysera vilka eventuella folkhälsokonsekvenser som ett eventuellt införande kan innebära. Utredningen bedömer alltså att förslaget inte märkbart påverkar folkhälsan.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: