Regeringen möjliggör deltagande i styrelsemöten på distans

Från den 16 mars 2022 föreslår regeringen att distansdeltagande på styrelsemöten för samordningsförbund ska vara möjligt. I en proposition till riksdagen har regeringen föreslagit att detta.

Det vill säga att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta om att ledamöter och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans.

Genom förslaget ges samordningsförbunden bättre förutsättningar att kunna arbeta effektivt och hållbart genom digitala styrelsesammanträden. Den 16 mars 2022 föreslås bestämmelsen att träda i kraft.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: