Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning – det femte ministermötet

Igår, tisdag den 14 december höll utrikesminister Ann Linde en pressträff tillsammans med Tysklands nya utrikesminister Annalena Baerbock, som är i Stockholm för första gången i sin nya roll, och Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt, med anledning av det femte ministermötet inom ramen för Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning.

Risken för kärnvapenanvändning är större idag än på mycket länge och kärnvapennedrustning är en förutsättning för att värna mänskligheten och vår gemensamma säkerhet, sa utrikesminister Ann Linde.

Enligt utrikesdepartementet är ministermötet om kärnvapennedrustning, som genomförs i hybridformat, ett viktigt tillfälle för Ann Linde och hennes kollegor från 16 icke-kärnvapenstater från olika delar av världen och från olika säkerhetspolitiska sammanhang: Argentina, Etiopien, Finland, Indonesien, Japan, Jordanien, Kanada, Kazakstan, Nederländerna, Norge, Nya Zealand, Schweiz, Spanien, Sydkorea och Tyskland att betona vikten av kärnvapennedrustning och att diskutera den senaste utvecklingen på området. Alla länder som deltar på ministermötet ingår i Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning.

Stockholmsinitiativet spelar en viktig roll för att sätta press på kärnvapenländerna att ta steg för nedrustning och föreslå konstruktiva vägar framåt. Det är av särskild betydelse för att framsteg ska kunna ske i samband med januaris översynskonferens av icke-spridningsfördraget – det viktigaste internationella ramverket för nedrustning och icke-spridning, säger Ann Linde.

Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning lanserades av Sveriges regering 2019 och samlar sexton länder från olika delar av världen. Ytterligare ett 20-tal länder har hittills ställt sig bakom Stockholmsinitiativets förslag för att främja nedrustning och för att minska risken för att kärnvapen används.


Ambitionen inom Stockholmsinitiativet för kärnvapennedrustning är att ministrarna vid sina möten kan bekräfta det starka engagemanget och enas om gemensamma insatser.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: