Eldrivna transporter på väg – Handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige Presenterades.

Tisdagen den 28 december 2021 presenterade regeringen/Elektrifierings-kommissionen sin handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige. Enligt handlingsplanen utgör utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur en stor del av arbetet som nu påbörjas genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan olika aktörer. Handlingsplanen syftar till att klargöra hur de mest trafikerade vägarna i Sverige kan elektrifieras.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Elektrifieringskommissionens ordförande

Enligt Elektrifieringskommissionen handlar planen om att möjliggöra för eldrivna transporter längs större vägar i Sverige, med fokus på tunga transporter. Planen pekar ut den övergripande inriktningen för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar. Den presenterar 10 steg som påskyndar elektrifiering av både lätta och tunga transporter. Den övergripande inriktningen pekar ut hur eldrivna fordon ska kunna laddas och hur vätgas ska kunna tankas längs de större vägarna. Den även tydliggör ansvarsfördelning och redovisar åtaganden från berörda aktörer.

FN:s klimatmål och fokus på eldrivna transporter på väg

Regeringen menar att FN:s klimatpanel (IPCC) är tydlig i sitt budskap att situationen är akut och ambitionsnivån i klimatarbetet behöver snabbt öka världen över. För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering av vägtransporterna. Därför syftar Elektrifieringskommissionens handlingsplan till just elektrifiering av de mest trafikerade vägarna i Sverige.

-Ambitionerna på klimatområdet måste höjas och Sverige ska var en föregångare i klimatomställningen. För att klimatmålen ska kunna nås krävs en omfattande elektrifiering av vägtransporterna och elektrifieringen behöver ske i närtid. Den resa Sverige har gjort för elektrifieringen av personbilar ska vi nu göra för lastbilar, men snabbare. De tio stegen i handlingsplanen visar vägen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth, som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Mer om Elektrifieringskommissionens handlingsplan

Utbyggnaden av snabbladdning och tankinfrastruktur påbörjas nu genom en rad initiativ och i bred samverkan mellan aktörer. Parallellt med utbyggnaden initieras viktiga forsknings- och demonstrationsprojekt för att bättre förstå nya behov av ladd- och tankinfrastruktur för logistikflöden.

 De konkreta initiativ och åtaganden som presenteras i Elektrifieringskommissionens handlingsplan, bidrar till att påskynda arbetet med elektrifieringen av vägtransporterna och ger en bild av utbyggnaden av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas längs större vägar.

De är med i Elektrifieringskommissionen

Elektrifieringskommissionen består av företrädare från näringslivet, forskningsinstitut och offentlig sektor. Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande.

I kommissionen ingår:

Anna Pettersson, Utvecklingsdirektör Region Västerbotten

Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution

Christian Levin, VD Scania

Elvir Dzanic, VD Göteborgs hamn

Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg Transportföretagen

Hans Kreisel, VD Nordion Energi

Jenny Larsson, VD Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets transportråd

Jesper Wigardt, direktör, Northvolt

Jessica Sandström, produkt- och försäljningsdirektör, Volvo AB

Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution

Johanna Lakso, VD Power Circle

Linda Olofsson, föreståndare Swedish Electromobility Centre

Niclas Mårtensson, VD Stena Line

Roger Blom, VD Ernsts Express

Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Elisabet Falemo, Särskild utredare Elvägar

Mer information finns på: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/en-handlingsplan-for-elektrifiering-av-de-mest-trafikerade-vagarna-i-sverige/

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: