Valen 2022: Riksdagen beslutade om att väljare ska få starkare skydd när de röstar

Den 15 december sa Riksdagen ja till regeringens förslag om att ändra i vallagen. Ändringarna innebär bland annat att:

• valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut alla valsedlar i val- och röstningslokalerna
• valmyndigheten får ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial om valet som länsstyrelserna och valnämnderna får tillgång till
• det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar kan uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen
• det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning sina röster i avskildhet
• Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan ta sina valsedlar ska kunna få hjälp med detta av röstmottagarna eller anlita en annan person som hjälper till med detta.

Riksdagen riktade en uppmaning till regeringen om att regler bör införas om att en röstmottagare ska vara närvarande när en väljare får hjälp att rösta eller att ta sina valsedlar bakom avskärmningen, men att en utvärdering först bör genomföras vid valen 2022.

SIFO VÄLJARBAROMETER NOVEMBER 2021

En regering med S, MP med stöd av C och V får nu 50 procent
M, L, KD med stöd av SD får 48,2 procent

 

M 21,0 (-0,9)
L 2,3 (-0,5)
C 8,1 (+0,1)
KD 4,6 (-0,4)
MP 3,6 (-0,1)
S 28,9 (+2,3)
V 9,4 (-1,1)
SD 20,3 (+0,4)

Magdalena Andersson startar starkt med en uppgång till 28,9 %
Den nyvalda partiledaren för S får en start med en uppgång med 2,3 procentenheter till 28,9 procent. De nya väljarna utgörs främst av kvinnor under 50 år. Det gäller även kvinnor under 30 år. Annars är den starkaste åldersgruppen kvinnor över 65 år där man når ca 45,5 procent. Bland unga män stannar siffran på 15,7 procent. Generellt lockar S fler Kvinnor (35%) än Män (23,1%). Balansen mellan blocken har förändrats med fördel för det nya rödgröna blocket och de får nu 50 procent mot M, KD, L och SD som ligger på 48,2 procent. Det innebär att S nu har lockat över några väljare från Ulf Kristerssons sida. En del av S-uppgången kommer också från Vänsterpartiet som minskar och får 9,4 procent. Det innebär att Vänsterpartiet inte har belönats för sin positionering vilket de gjorde när de ställde krav i början av sommaren, då de gick kraftigt uppåt.


Centerpartiet (8,1 %)
C ligger nu fortsatt på sitt valresultat. Det kan synas som stabilt, men vi vet att nästan fyra av tio av de som röstade C i valet, har lämnat partiet samtidigt som man fått nya väljare. I den tidigare starka gruppen unga kvinnor under 30 år stannar man nu på dryga 12 procent..


Kristdemokraterna (4,6%)
ästa åldersgrupp 30–49 år (6,0%) men skillnaderna är små mellan olika åldrar. Starkast i Västsverige där man når över 7 procent.


Moderaterna (21,0%)
Har nu ingen större skillnad mellan män (20,8%) och kvinnor (21,3%)
 

Vänsterpartiet (9,4%)
Partiet har nu gått ner från sina starka siffror direkt efter regeringskrisen i juni. Samma strategi som då visade sig vara mycket framgångsrik opinionsmässigt får nu inte alls samma effekt. Partiet går starkt bland unga kvinnor under 30 år (17,9%).


Sverigedemokraterna (20,3%)
Det skiljer nu bara 0,7 procentenheter mellan SD och M. Bland män är partiet större i alla åldersgrupper än Moderaterna.


L åter på 2,3 %
L hamnar nu åter på 2,3 procent. Nu är det bara drygt 9 månader till valet så tiden krymper för att hitta strategin för att nå över de 4 procent som behövs men det är inte omöjligt eftersom många väljare bestämmer sig sent. Är det liten skillnad mellan blocken ökar också chansen att få stödröster.

MP (3,6%)
Miljöpartiet hamnar åter under spärren men betydligt närmare än L. De dåliga siffrorna kommer trots att miljön varit i fokus under början av november. Å andra sidan har man fått hantera Cementafrågan där det funnits många olika uppfattningar.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: