Folk och försvars rikskonferens 2022 – “Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning”.

Kommentar från statsminister Magdalena Andersson om det säkerhetspolitiska läget

Den 6 januari 2022 kommenterade statsminister Magdalena Andersson det säkerhetspolitiska läget

– Den europeiska säkerhetsordningen är inte förhandlingsbar. I Sverige är det vi själva som bestämmer över vår utrikes- och säkerhetspolitik och vilka vi väljer att samarbeta med.

–  Mot bakgrund av utvecklingen i och omkring Ukraina och försämringen av det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har jag precis talat med Finlands president Niinistö och kommer att föra samtal med Nato:s generalsekreterare Stoltenberg. Regeringen för också dialog med den amerikanska administrationen.

– Internationell rätt måste respekteras och efterföljas. Detta inkluderar varje stats rätt att självständigt göra egna säkerhetspolitiska vägval.

Idag och imorgon, den 10 & 11 januari 2022 äger Folk och försvars två-dagars årliga rikskonferens rum i Stockholm. Det övergripande temat på årets rikskonferens är: “Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning”. Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och Justitiedepartementet deltar.

Försvarsminister Peter Hultqvist medverkar och ska hålla måndag den 10 januari kl. 9.00 ett inledningstal med om” Svensk säkerhet och global hållbarhet”. På eftermiddagen kl. 15.40 håller försvarsministern ytterligare ett tal med rubriken ”Sveriges försvarspolitiska prioriteringar”.

Utrikesminister Ann Linde och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson medverkar håller var sina anföranden tisdag den 11 januari.

Folk och Försvars Rikskonferens har arrangerat sedan 1946. Liksom 2021 genomförs årets 2022 rikskonferens digitalt. Länk till sändningen av konferensen finns på arrangörernas hemsida: http://www.folkochforsvar.se eller direkt på deras Youtubekanal.

Flera seminarier arrangeras och samtliga direktsänds på Youtube. Dessutom går det att även att se allting i efterhand på Folk och försvars webbplats: http://www.folkochforsvar.se.

Digital i stället för en konferens på plats i Sälen

I år planerade vi för en konferens på plats i Sälen men fick snabbt ställa om till en digital variant på grund av samhällsläget skriver Maud Holma von Heijne, Generalsekreterare.

Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning

I ett separat inlägg på hemsidan om rikskonferensen skriver Maud Holma von Heijne:

– De senaste två årens pandemi och dess konsekvenser har tydligt visat på hur globala sårbarheter

påverkar vår säkerhet. Att hotbilden är bredare än någonsin har blivit uppenbart för alla. Människor under flykt blir brickor i ett säkerhetspolitiskt spel och påtryckningsmedel från regimen i Belarus. Desinformation och informationspåverkan är ständigt närvarande i vår vardag. De globala beroenden som skulle minska risken för konflikter blir sårbarheter och kan användas som påtryckningsmedel. Kina är en maktfaktor med en stark ekonomi, omfattande handelsutbyte och infrastrukturprojekt som skapar beroenden som kan exploateras av den kinesiska staten.

Rysslands hot och ageranden sätter i spel den europeiska säkerhetsordningen

– Den militära upprustningen i Ukraina med Ryssland är ytterst bekymmersam och allvarlig. Rysslands hot och ageranden sätter i spel den europeiska säkerhetsordningen som har tjänat svensk säkerhet väl i många år. Samtidigt riktar USA alltmer fokus längre österut mot Kina. Klimatförändringarna är ett gemensamt globalt hot som alla måste prioritera och tanken på vad som är hållbart är i fokus för konferensen. Det handlar inte bara om klimatet utan omfattar också social och ekonomisk hållbarhet. Även säkerhetspolitiken måste beakta detta. Samtidigt är det inte enkelt då det finns många målkonflikter som en följd av detta. Energiomställningen ökar beroendet av nya råvaror på bekostnad av fossila bränslen. Detta leder till maktförskjutningar och nya positioneringar i geopolitiken.

Sveriges inre säkerhet och demokrati

– Hållbarhet och säkerhet kommer också vara framträdande perspektiv under konferensens programblock som berör Sveriges inre säkerhet och demokrati. Under ett längre block om kriminalitet och tilliten till samhället kommer talare beröra såväl brottsbekämpande resurser som förebyggande åtgärder med fokus på social hållbarhet. Under de senaste åren har förekomsten av hybridhot i form av påverkansoperationer och desinformation ökat, något som inte minst har varit tydligt under pandemin. Detta utgör allt större samhällsutmaningar och Rikskonferensen kommer därför att lyfta hur den nya informationsmiljön kan påverka vår demokrati och hur demokrati och hållbarhet kopplar an till Sveriges inre säkerhet

Maktförskjutningen österut och konsekvenserna av detta för Sveriges säkerhetspolitiska vägval

– Mot denna bakgrund har Folk och Försvar valt att årets Rikskonferens har hållbarhet och dess implikationer för säkerhets- och försvarspolitiken som en röd tråd tillsammans med maktförskjutningen österut och konsekvenserna av detta för Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Dessa tematiska val känns särskilt angelägna ett valår, anser Maud Holma von Heijne, Generalsekreterare

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: