Särskild debatt om de högaelpriserna i Sverige – Regeringen avsätter 6 miljarder i elpriskompensation till hushållen


På tisdag, den 18 januari 2022, kl. 13.00, ska Riksdagen hålla en särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige. Från regeringen deltar energiminister Khashayar Farmanbar (S). Direkt därefter blir det interpellationsdebatter.

En interpellationsdebatt är en debatt genom interpellation där en ledamot ställer en skriftlig fråga i riksdagen till en minister i regeringen, och ministern svarar på frågan. Dessa frågor brukar kräva utförligare svar. Debatten har begärts av Kristdemokraterna.

Ebba Busch, KD ledaren. Debatten har begärts av Kristdemokraterna

Tid: Tisdagen den 18 januari klockan 13
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm

Rekommendationer för minskad smittspridning
Riksdagen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. En maxgräns på 50 personer gäller för riksdagens åhörarläktare. Besökare placeras på ett sådant sätt att avstånd kan hållas. Vaccinationsbevis krävs inte.

Går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Den särskilda debatten är öppen för allmänheten och media men går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Regeringen avsätter Sex miljarder i elpriskompensation till hushållen

Regeringen avsätter drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.

Här är de nya förslagen kring frågan rörande elpriser som finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade på pressträffen den 12 januari 2022-

Elpriskompensations förslag
• Sex miljarder avsätts till de hushåll som drabbats av höga elräkningar
• Kompensation sker för tre månader till elkunder baserat på storleken på förbrukning
• Den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kwh per månad. Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, totalt 6000 kr

Elpriskompensationens fördelningsprofil
• För ett sammanboende par med lön på 25 000 kr och 35 000 kr, med barn på 5 år och 7 år och en boendekostnad 8 000 kr ökar inkomsten med 582 kr per månad.
• För en person med sjukersättning på garantinivå som är sammanboende med en person med en lön på 25 000 kr och en boendekostnad 8 000 kr ökar inkomsten med 2 533 kr per månad.
• För en pensionär med garantipension och en och en boendekostnad 8 000 kr ökar inkomsten med 495 kr per månad.

Finansminister Mikael Damberg

Förstärkningar av hushållens ekonomi 2022

Regeringen hänvisar också till några viktiga förstärkningar av hushållens ekonomi 2022 som trädde i kraft 1 januari och ska träda i kraft senare under året:

Den typiska svenska hushållen. Källa: Hushållens ekonomi – QiFO, qifo.se

Dess trädde i kraft 1 januari:
• Sänkt skatt på arbetsinkomster
• Sänkt skatt för äldre
• Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning
• Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen
• Höjt tak i sjukförsäkringen
• Höjt bostadstillägg för pensionärer
• Höjt bostadstillägg för personer med sjuk- och aktivitetsersättningen
• Tillfälligt minskat antal karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
• Höjt underhållsstöd för 7–10-åringar
• Höjd skälig levnadsnivå

Dessa ska träda i kraft senare under året:

• Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassan
• Höjt konsumtionsstöd i bostadstillägget för pensionärer med ytterligare 200 kr

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: