FRÅN RIKSDAGEN: Socialutskottet vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder ska fortsätta gälla på serveringsställen

Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj

I en uppmaning till regeringen vill utskottet att regeringen återkommer med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars. I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer.

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen, och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har gjort att regeringen, myndigheter och kommuner har kunnat vidta åtgärder för att minska spridningen av coronaviruset i miljöer där trängsel, folksamlingar och andra nära kontakter mellan människor har uppstått. Lagarna är tidsbegränsade och gäller i nuläget till och med den 31 januari 2022.

Regeringen anser att det även efter den 31 januari finns ett behov av att ha beredskap för att vidta åtgärder för att minska smittspridning. Därför föreslår regeringen att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med 31 maj 2022.

Socialminister Lena Hallengren


Utskottet riktar två tillkännagivanden till regeringen


Socialutskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska gälla endast till och med den 31 mars 2022, och inte till 31 maj. Utskottet riktar också ett tillkännagivande till regeringen om att den senast under mars 2022 bör redovisa en uppföljning av resultaten av regionernas arbete med testning och smittspårning. Socialutskottet föreslår att riksdagen fattar beslut i ärendet trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det ska beslutas, som är det vanliga.

Reservationer – I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer


I en av reservationerna skriver Liberalerna att covid-19-lagen och lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen inte ska fortsätta att gälla. Lagarna ger regeringen alltför långtgående befogenheter, enligt partiet. Det är riksdagen som bör fatta den typen av beslut som lagarna ger regeringen rätt att göra.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser inte att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om testning och smittspårning. Detta eftersom regeringen gett Folkhälsomyndigheten ett uppdrag om stöd till nationell testning och smittspårning för covid-19.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: