Viktiga Notiser Från Riksdagen

Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck

Klockan 09.00 på fredag den 28 januari 2022 ska Riksdagen hålla en särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S). Direkt därefter är det interpellationsdebatter.

Tid: Fredagen den 28 januari klockan 9
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm

I den preliminär talarlistan finns Johan Forssell (M), Tobias Andersson (SD), Juno Blom (L) samt en talare var från (C), (V), (KD) och (MP).
Riksdagen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av covid-19. En maxgräns på 50 personer gäller för riksdagens åhörarläktare.

Särskild debatt om bristande trygghet i skolan

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Tisdagen den 25 januari klockan 13 håller riksdagen en särskild debatt om bristande trygghet i skolan. Från regeringen deltar skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S). Debatten går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.
Tid: Tisdagen den 25 januari klockan 13
Plats: Kammaren, Allmänhetens entré, Riksgatan 3, Stockholm
Webb-tv: Den särskilda debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Medias roll i kristider – På Europarådets parlamentariska församlings, PACE, vintersession

Från den 24:e till 28:e januari 2022 pågår Europarådets parlamentariska församlings PACE vintersession och en av frågorna på var “Medias roll i kristider.” Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling, PACE, deltar i vintersession. På agendan står bland annat medias roll i kristider och de demokratiska institutionernas funktion i Armenien.

PACE – Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Vintersession hålls i hybridformat på plats i Strasbourg eller digitalt

PACE:s session hålls i hybridformat och medlemmarna kan delta både på plats i Strasbourg eller digitalt från medlemsstaterna. Den svenska delegationen består av sex ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Ledamöterna kommer att debattera och rösta om ett antal gemensamma offentliga uttalanden, så kallade resolutioner, under sessionsveckan. En ny president för församlingen kommer också att väljas.

Två riksdagsledamöter presenterar rapporter

Under sessionen kommer riksdagsledamot Annicka Engblom (M) att presentera sin rapport om medias roll i tider av kris. Annicka Engblom är utsedd av församlingens utskott för kultur, vetenskap, utbildning och media att vara rapportör och följa frågan.

Boriana Åberg (M) är en av församlingens två utsedda rapportörer för frågan om de demokratiska institutionernas funktion i Armenien. Hon kommer under sessionen presentera sin rapport om detta.

Förgiftningen av Aleksej Navalnyj och hat mot hbtqi-personer

Förgiftningen av Aleksej Navalnyj och hat mot hbtqi-personer på agendan
En av frågorna som ska debatteras under veckan är det ökade våldet mot hbtqi-personer i Europa. Dessutom debatteras en rapport om påstådda kränkningar av hbtqi-personers rättigheter i södra Kaukasus. I samband med detta håller Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet, ett anförande.

Exempel på andra frågor som kommer att diskuteras är förgiftningen av Aleksej Navalnyj och påtvingande försvinnanden på Europarådets territorium.

EU Commissioner Ylva Johansson

Ylva Johansson inbjuden att tala

Vid sessionen ska rapporten Europeiska unionens pakt om migration och asyl: ett människorättsperspektiv debatteras. I samband med debatten har Ylva Johansson, svensk EU-kommissionär för inrikesfrågor, inbjudits som gästtalare. Bland de övriga gästtalarna under veckan märks Željko Komšić, ordförande i Bosnien och Hercegovinas presidentråd och Europarådets generalsekreterare, Marija Pejčinović Burić.

Förintelsens minnesdag på torsdagen

På torsdagen kommer församlingen att hålla ett särskilt evenemang för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag. Den franska utbildningsministern Jean-Michel Blanque deltar vid evenemanget.

Riksdagens delegation

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling utgörs av följande ledamöter: Boriana Åberg (M), ordförande, Carina Ohlsson (S), vice ordförande, Thomas Hammarberg (S), Annicka Engblom (M), Markus Wiechel (SD)
Momodou Malcolm Jallow (V), Azadeh Rojhan Gustafsson (S), Arin Karapet (M), Adnan Dibrani (S), Alexander Christiansson (SD), Ann-Britt Åsebol (M) och Ola Möller (S)

Estlands president var på besök i Riksdagen

Talman Andreas Norlén och Estlands president Alar Karis i riksdagen

Torsdagen den 20 januari 2022 tog talman Andreas Norlén och förste vice talman Åsa Lindestam emot Estlands president Alar Karis i riksdagen. Under besöket i riksdagen hölls ett möte där också förste vice talman Åsa Lindestam (S) och ledamöter från utrikes- och försvarsutskotten samt EU-nämnden deltog.

Talmannen Andreas Norlén representerade Sverige och riksdagen vid statsbegravning av Europaparlamentets talman David Sassoli

Europaparlamentets talman David Sassoli begravdes i Rom den 14 januari och talman Andreas Norlén deltog som representant för Sverige och riksdagen.

– Det var en vacker och värdig ceremoni för en man i demokratins tjänst, sade Andreas Norlén efter begravningen.

Kortare betalningstider för svenska företag – Näringsutskottets betänkande 2021/22: NU13

Den 19 januari 2022 beslutade Riksdagen att sa ja till regeringens förslag om en ny lag som syftar till att förkorta betalningstiderna i näringslivet.
Beslutet innebär bland annat att svenska företag som har fler än 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter till Bolagsverket om betalningstider vid köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda.

Riksdagen riktade också en uppmaning till regeringen om att den nya lagen bör följas upp och utvärderas. Riksdagens kammaren biföll utskottets förslag.

Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2022.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Den 17 januari kom Talmannen och gruppledarna överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin. Överenskommelsen ersätter överenskommelsen gäller till och med den 13 februari 2022 och ersätter den tidigare överenskommelsen från den 10 januari 2022. De tillfälliga justeringarna i kvittningssystemet gäller som längst till den 13 februari 2022 men behovet av justeringarna kommer att prövas av gruppledarna varje vecka.

-Mot bakgrund av den stora smittspridningen i samhället har gruppledarna i en separat överenskommelse enats om tillfälliga justeringar i kvittningssystemet som utgår från 100 utkvittade ledamöter vid voteringarna. Gruppledarna och jag har också kommit överens om andra åtgärder, som större restriktivitet vid besök i riksdagens lokaler, säger talman Andreas Norlén.

-Jag vill även understryka vikten av att alla i samhället och i riksdagen följer de rekommendationer som finns, exempelvis om vaccinering och att hålla avstånd.
Gruppledarna och talmannen har kommit överens om att besök i riksdagens lokaler endast bör tas emot om det är mycket angeläget för det parlamentariska eller partipolitiska arbetet eller för det internationella utbytet, att samtliga som närvarar i kammaren under voteringar uppmanas att bära munskydd och att munskydd även rekommenderas vid andra sammanträden i kammaren med stor närvaro, exempelvis partiledardebatter, samt i kammarfoajén och där trängsel inte kan undvikas på väg till eller från kammaren vid dessa tillfällen.

Riksdagen har vidtagit olika åtgärder för att minska risken för smittspridning och för att skydda verksamheten. Ett urval av åtgärderna finns listade under rubriken Riksdagens arbete med anledning av coronaviruset. Där återfinns både beslut som gäller formerna för riksdagsarbetet efter överenskommelse mellan gruppledare och talman samt beslut i Riksdagsförvaltningen som rör förvaltningens verksamhet och arbetsformer.

De är riksdagsgruppledarna: Annelie Karlsson (S), Tobias Billström (M), Henrik Vinge (SD), Anders W Jonsson (C), Maj Karlsson (V), Andreas Carlsson (KD), Johan Pehrson (L)
och Annika Hirvonen (MP).

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: