Tomas Eneroth bjuder in transportbranschen till samtal för att säkra tillgången på yrkesförare

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har bjudit in företrädare för fackförbund, åkerinäring och berörda myndigheter till rundabordssamtal om yrkestrafik på väg med anledning av de senaste rapporterna om kompetensbrist på yrkesförare inom EU och bristfälliga arbetsvillkor inom åkerinäringen. Syftet med mötet är att diskutera insatser och åtgärder för att förbättra villkoren för yrkesförarna och att trygga kompetensförsörjningen.

– Jag vill se tydliga åtaganden från vägtransportsektorns aktörer att förbättra yrkesförarnas arbetsvillkor så att fler lockas till branschen och fler väljer att stanna kvar. Schysta villkor som gör det attraktivt för både kvinnor och män att jobba som yrkesförare är avgörande för god kompetensförsörjning. Dessutom krävs att myndigheter kontrollerar att regelverken följs. Tillsammans kan vi skapa en transportsektor med schysta villkor, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen har sedan 2014 skärpt lagstiftningen och genomfört en rad viktiga åtgärder för att skapa ordning och reda på våra vägar. Under 2022 börjar det så kallade mobilitetspaketet gälla inom EU som bland annat innebär att svenska löner och villkor ska gälla även för utländska yrkesförare vid transporter i Sverige.

Regeringen har varit ledande i förhandlingsarbetet för att få denna reform på plats med målet att reformpaketet ska leda till bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: