Sven-Erik Österberg fortsätter som Landshövding för Stockholm Län ytterligare ett år

Förra veckan beslutade regeringen att förlänga Sven-Erik Österbergs förordnande som landshövding i Stockholms län med ett år.  Dvs. att han fortsätter ytterligare ett år och förordandet varar till och med den 28 februari 2023.

Som landshövding för Länsstyrelsen i Stockholm är Sven-Erik Österberg chef för Stockholm Län. Han tillträdde posten som landshövding i Stockholms den 1 februari 2018. Förordnandet varade inledningsvis till och med den 28 februari 2022, men efter ett och ett halvt år i en pandemi och med känslan av att ha mer att ge har Sven-Erik Österberg uttryckt sitt intresse av att fortsätta arbeta för länet.

Han har en bakgrund som riksdagsledamot, biträdande finansminister och kommer senast från uppdraget som landshövding i Norrbottens län. Han är född 1955 i Västmanland och satt i riksdagen för Socialdemokraterna Han var också landshövding i Norrbottens län från 2012 till och med den 31 januari 2018. Hans förordnande som landshövding i Stockholms län därmed varar från den 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2023, efter att ha förlängts med ett år.

Sven-Erik Österberg om förlängningen

– Jag har mer att ge och ser fram emot att fortsätta uppdraget som landshövding i Stockholms län och arbeta främjande för länets utveckling. Under nästa år kommer vi arbeta för en ordentlig uppstart på länet igen med att få fart på det som lidit under pandemin, som till exempel besöksnäringen och arbetsbristen som råder inom hotell och restaurang. Dessutom har vi många andra viktiga frågor att jobba med framåt, som klimatfrågorna och elektrifieringen för att nämna några områden, säger Sven-Erik Österberg.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: