Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i ett möte med försvarsministrarna inom Norra gruppen

Den 20 oktober i Bryssel deltog försvarsminister Peter Hultqvist i ett möte med sina kollegor från de andra länderna inom Norra gruppen, ett säkerhets- och försvarspolitiskt forum med fokus på norra Europa. I Norra gruppen ingår de nordiska och baltiska länderna samt Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland, och gruppen har funnits sedan 2010. På mötets agenda var säkerhetsläget Nordeuropa inklusive Arktis, miljö- och klimatfrågor relaterade till försvar, samt framtida samarbete och prioriteringar.
– Norra gruppen är ett viktigt forum där Sverige och andra länder i vårt närområde samlas regelbundet för att diskutera frågor av gemensamt intresse, som händelseutvecklingen i vår region, säger Peter Hultqvist.
– Norra gruppen kompletterar andra multi- och bilaterala försvarssamarbeten som Sverige har, tillägger han.

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer bland andra Nato, Nordefco, Norra gruppen och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra länder och organisationer. Nordefco till exempel står för Nordic Defence Cooperation – det nordiska försvarssamarbetet och omfattar medlemsländer: Danmark, Finland, Island, Norge, and Sverige. Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning.

Stärka Sveriges militära förmåga

Internationella försvarssamarbeten bidrar till att stärka Sveriges militära förmåga att kunna möta ett väpnat angrepp. Samarbetena är viktiga för att säkerställa svensk teknologi- och materielförsörjning och sker både bilateralt och multilateralt. Sverige har så kallade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som reglerar bilateralt materielsamarbete med ett trettiotal länder.

Ett seminarium i Stockholm om Baltikum, arrangeras av FOI

Den 26 oktober ska försvarsminister Peter Hultqvist även medverka i i seminarium om Baltikum, som FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut ska anordna. Som försvarsminister menar Peter Hultqvist att:

Försvarspolitiken måste ha sin utgångspunkt i ansvaret för Sverige. Det handlar om att hävda vår suveränitet, vår demokratiska samhällsordning och rätten att själva bestämma över vår framtid.

 

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: