Polishusrannsakan från 1 dec. 2021 för att söka efter vapen och andra farliga föremål – Riksdagens justitieutskottet sa ja!

Riksdagen justitieutskottet har sagt ja till ett förslag från regeringen om att polisen ska få befogenhet att söka efter vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Syftet är att polisen ska få bättre möjligheter att förhindra att vapen och andra farliga föremål används vid våldsbrott.

Men enskilda utrymmen som till exempel bostadslägenheter och privata förråd omfattas inte av lagändringen. Därför vill utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda om polisen ska få befogenhet att i brottsförebyggande syfte söka efter vapen och andra farliga föremål även i privata lägenhetsförråd.Man resonerar att när polisen får ökade möjligheter att göra husrannsakan i gemensamma utrymmen i flerbostadshus finns annars en risk att kriminella väljer att gömma vapen och farliga föremål i till exempel privata lägenhetsförråd i stället.

Mot bakgrund av brottslighetens utveckling anser regeringen att det finns ett behov av att utöka polisens befogenheter att göra husrannsakan för att förebygga brott. Därför har regeringen föreslagit en ändring i polislagen som innebär att polisen får en ny befogenhet att söka efter vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Det handlar om gemensamma utrymmen som till exempel trappuppgångar, källargångar, tvättstugor, cykelrum, soprum, garage och utrymmen i separata förrådsbyggnader eller gårdsplaner som inte är tillgängliga för allmänheten.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 december 2021. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och riksdagen brukar följa utskottets rekommendation.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: