Statsminister Stefan Löfven återrapporterar och svarar på frågor i Riksdagen den 26 och 28 oktober

Tisdagen den 26 oktober ska statsminister Stefan Löfven (S) återrapportera till Riksdagen från det Europeiska rådets möte den 21–22 oktober. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. Återrapportering den 26 oktober från Europeiska rådets möte är en del av Riksdagens EU-arbete.

Tid: 13.00 torsdag 26 oktober 2021

Öppet sammanträde i EU-nämnden den 20 oktober

Inför hans medverkande i mötet med EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet den 21–22 oktober, deltog statsminister Stefan Löfven (S) i Riksdagens EU-nämnden öppet sammanträde den 20 oktober där statsministern informerade och samrådde med nämnden. Under sammanträdet den 26 oktober ska han nu återrapportera från EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet mötet.

Statsministerns frågestund den 28 oktober

Även torsdagen den 28 oktober klockan 14 kommer statsminister Stefan Löfven (S) tillbaka till Riksdagen för att svara på frågor från riksdagsledamöterna i kammaren. Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven (S) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Tid: 14.00 torsdag 28 oktober 2021

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: