H.K.H. Prins Daniel och Utrikeshandelsminister Anna Hallberg delade ut regeringens exportpriser 2021

Idag den 22 oktober 2021 delades ut Regeringens exportpriser av statsrådet Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och ­minister med ansvar för nordiska frågor, och H.K.H. Prins Daniel.  Regeringens Årets exportsuccépris gick till bioteknikföretaget BICO Group från Göteborg som idag finns i 65 länder, medan Regeringens Årets exportregionpris gick till Region Halland.

Vinnarmotivering till Årets exportsuccépris 2021:

BICO Group är en svensk framgångssaga vars produkter lever i framtiden. Genom att förflytta 3D-printing av vävnader och organ från ritbord till verklighet i fler än 65 länder, har Göteborgsföretaget brutit internationell mark inom bioteknikens tillämpningar. Tillsammans med utvecklingen av ett 50-tal egna biobläck har BICO Group även revolutionerat forskningen genom att ersätta djurförsök med utskrivna mänskliga cellvävnader. Med anslående innovationshöjd och osviktande beslutsamhet att växa globalt, är företaget en sann förebild för landets blivande exportörer. Övriga nominerade för priset var: Nick’s och OrganoWood.

Årets exportregionpris 2021

Årets exportregionpris 2021 tilldelades Region Halland, som aktivt arbetat med verktyg för att stärka modet hos regionens företag så att de vågar ta sig ut på nya marknader. Övriga nominerade för priset var: Region Norrbotten och Region Skåne.

Vinnarmotivering Årets exportregion 2021:

Halland är en unik region när det kommer till entreprenörskap och småföretagande – något som ger effekt i regionens export. Regionen har många små- och medelstora företag inom livsmedel, teknik, vård, hygien, design och musik som tack vare att de fått rätt stöd i rätt tid vågat ta klivet ut på den internationella marknaden. Det offentliga stödet har varit starkt bidragande för att ge företagarna i Halland den kompetens, de kontakter och det kapital som behövs för att kunna göra en framgångsrik exportresa. Det kan handla om utbildningar, företagsnätverk eller internationaliseringscheckar. Regionen arbetar aktivt med verktyg som stärker företagarnas mod att ta vidare i sin internationaliseringsprocess. Hallands stärkta samarbete med Västra Götalandsregionen har tillfört en extra dimension i främjandet och ett kvalificerat erfarenhetsutbyte.

Varför Regeringen delar ut priserna: främja svensk export och uppmuntra företag

Regeringen vill med dessa två priser främja svensk export och uppmuntra företag – särskilt små och medelstora – att exportera. Regeringen vill också uppmärksamma regioner som framgångsrikt samverkat mellan regionala aktörer och som skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar, och därigenom bidragit till tillväxt och jobbskapande.

– I exportsektorn arbetar omkring 1,5 miljoner människor och det är också här många av de nya jobben skapas. Därför behöver fler företag våga och vilja exportera. Årets vinnare BICO Group är ett konkret och bra exempel på hur man kan lyckas ta steget ut i världen och exportera ännu mera och är en bra förebild för svenska företag, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

– Att exporten ska öka i hela landet är en av de viktigaste målsättningarna för regeringen. För att göra det möjligt vill jag att det ska gå en sömlös kedja mellan alla främjaraktörer. Region Halland har genom en nära samverkan mellan det offentliga och näringslivet blivit en av de starkast växande exportregionerna i Sverige och även visat att regioner som domineras av små- och medelstora företag på ett framgångsrikt sätt kan öka exporten, menar utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Juryarbetet

I juryarbetet för att utse vinnarna ingick Birgitta Bergvall Kåreborn, Rektor Luleå Tekniska Universitet, Gunther Mårder, VD Företagarna, Ulrica Messing, styrelseordförande Business Sweden, Karl Henrik Sundström, Ordförande Expo2020-kommittén och Sara Wallin, VD Chalmers Ventures.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: