Antalet organisationer inom det civila samhället i Sverige minskar

Enligt SCB minskar antalet organisationer inom det civila samhället i Sverige. Det fanns 256 657 organisationer inom det civila samhället 2019, vilket är en minskning med 2,5 procent jämfört med 2018. Sedan 2015 har antalet organisationer dock ökat med 5,3 procent. Flest organisationer fanns inom verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling följt av Rekreation och kultur.

62,1 procent av organisationerna i det civila samhället tillhörde den juridiska formen ideella föreningar, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 2018. 99 021, eller 38,6 procent, av civila samhällets organisationer var ekonomiskt aktiva.

Den totala produktionen inom det civila samhället var 275 miljarder kronor 2019, och förädlingsvärdet uppgick till 159 miljarder kronor. Det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,1 procent 2019, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2018.

I Sverige förvärvsarbetade 5,1 miljoner personer 2019 och inom det civila samhället uppgick antalet förvärvsarbetade till 199 280 personer samma år. Det totala antalet förvärvsarbetande 199 280 personer motsvarar 3,9 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige.

Kvinnorna stod för majoriteten av de förvärvsarbetande inom det civila samhället med 60,5 procent. Det kan jämföras med det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige, där kvinnornas andel uppgick till 48,3 procent. 75 921 eller 38,1 procent av de förvärvsarbetande i det civila samhället arbetade inom ideella föreningar.

2019 fanns det 2 309 organisationer som utförde kommun- och landstingsköpta tjänster inom vård, skola och omsorg. Det innebär en minskning mot 2018, då det fanns totalt 2 336 organisationer. Vid en jämförelse med samtliga privata utförare inom vård, skola och omsorg, så stod civila samhällets organisationer för 19,8 procent av antalet utförare.

Läs mer här: https://www.scb.se/contentassets/f923e6c3bd0b44ee9d5e4bd91ac8bd6c/nv0117_2019a01_sm_nv19sm2103.pdf

 

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: