#nejtillnäthat – Prinsparet: Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia deltog i stormöte mot näthat

Måndagen den 1 november deltog Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia i Prinsparets stiftelses evenemang #nejtillnäthat 2.0 på Fotografiska i Stockholm. Prinsparets stiftelse hade bjudit in representanter från polis, myndigheter, företag, sociala medieplattformar samt barn och unga för att gemensamt diskutera hur unga i Sverige ska kunna rustas för den digitala världen.

I sitt inledningstal sade Prinsessan Sofia bland annat:

“På samma sätt som nätet kan skapa trygghet och göra det möjligt för barn och unga att vara sig själva, kan nätet också skapa otrygghet.

Inte minst i form av kränkningar på nätet – något som i dag tyvärr är del av vardagen för alldeles för många barn och unga.”

Inför dagen hade Stiftelsen även skapat en digital installation på Fotografiska med övningar, tips, lösningar och verktyg för hur alla kan arbeta för ett internet utan hat och mobbning.

Rundabordssamtal

Under dagen deltog Prinsparet bland annat i rundabordssamtal under vilka de inbjudna gästerna diskuterade olika frågor kring hat och mobbning mot barn och unga på nätet och hur man kan trygga ungas närvaro online.

Här nedan kan du läsa Prinsessans tal i sin helhet:

H.K.H. Prinsessan Sofias tal vid invigning av #nejtillnäthat 2.0, Fotografiska, Stockholm, den 1 november 2021

Kära gäster,

Varmt välkomna till Fotografiska och invigningen av den digitala installationen #nejtillnäthat.

Det gör mig så glad att se er alla här i dag – att vi kan komma samman på det här sättet för att säga nej till näthat och för att skapa en tryggare nätvardag.

När Prins Carl Philip och jag grundade vår stiftelse gjorde vi det utifrån en vision: att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva.

På så många sätt är nätet en möjliggörare för just det.

Men i dag är vi här för att vi måste se till att våra barn och unga har ramverk runtomkring sig för att kunna känna sig trygga på nätet. Och att vi vuxna har insikt och kunskap kring vad våra barn kan utsättas för.

För vem skulle släppa ut sitt barn oövervakat i en park där vem som helst kan komma och vad som helst kan hända? Och där ditt barns nyfikenhet eller uppgivenhet kan leda dem in på snåriga stigar?

På samma sätt som nätet kan skapa trygghet och göra det möjligt för barn och unga att vara sig själva, kan nätet också skapa otrygghet.

Inte minst i form av kränkningar på nätet – något som i dag tyvärr är del av vardagen för alldeles för många barn och unga.

Internetstiftelsen rapporterar att så många som tre av tio barn i åldrarna 11 till 19 år har utsatts för näthat.

Ofta i form av kränkande, skrämmande eller hotfulla meddelanden. Vi vill finnas där för barnen om de utsätts eller utsätter någon annan.

För via nätet kan hot och hat få stor spridning under lång tid. Dessutom finns mobiltelefonen ofta med barnet dygnet runt och överallt. Näthatarna kan stå vid barnets säng när det somnar – och vara där igen när det vaknar.

Vi måste agera, tillsammans, för att stärka barns och ungas trygghet och ytterst deras möjlighet att vara sig själva.

I dag har vi ett sådant tillfälle, där vi tillsammans kan agera för att skapa en tryggare nätvardag för barn och unga. Det är därför min önskan att vi i dag lyssnar och agerar med både hjärta och hjärna.

Vi vill att det här rummet ska vara en trygg plats där det är högt i tak och där vi välkomnar olika perspektiv.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: