Regeringen ger skattereduktionen från den 1 december 2021 – För arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året

Från den 1 december 2021 ska alla fysiska personer som tjänar arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året får skattereduktionen.

Skatteutskottets betänkande 2021/22: SkU2 som gäller tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin är klar. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att den nya lagen om tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster ska införas för beskattningsåren 2021 och 2022 för att hantera ökade arbetskostnader till följd av Coronapandemin.

Några ledamöter i utskottet

Skattereduktionen ska ges till fysiska personer som tjänar arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor och understigande 500 000 kronor om året. Lagen föreslås träda i kraft den 1 december 2021 och tillämpas första gången för det beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Lagen föreslås upphöra vid utgången av 2022.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: