Lena Hallengren har utsetts till vice ordförande i Global Leaders Group GLG, en FN-grupp om antibiotikaresistens

Igår onsdagen den 10 november 2021 blev Socialministern Lena Hallengren utsedd till vice ordförande i the Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG) på gruppens tredje möte. Mötet den 10 november är det tredje sedan gruppen skapades i november 2020. GLG verkar för ökat offentligt stöd och politisk synlighet för arbetet mot antibiotikaresistens på den globala agendan.

Socialminister Lena Hallengren

– Jag är mycket glad och hedrad över att delta i ledningen av det viktiga arbete som görs för att motverka antibiotikaresistens. Sverige har länge prioriterat arbetet mot antibiotikaresistens och vi har mycket kunskap och erfarenhet att bidra med i det globala arbetet mot antibiotikaresistens, säger socialminister Lena Hallengren.

Under mötet diskuterades bland annat två ”Call to Action” som gruppen har för avsikt att offentliggöra inom kort. Den ena handlar om antibiotikautsläpp och den andra handlar om vikten av att länder och internationella organisationers ökar sin finansiering av arbetet mot antibiotikaresistens.

The One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance (GLG), som initierats av FN:s generalsekreterare, består av 26 ledamöter. I gruppen ingår bland annat ett flertal ministrar och företrädare från miljö- och hälsosektorn. Sverige, som har ett framgångsrikt arbete mot antibiotikaresistens, representeras av socialminister Lena Hallengren.

Källa: lakemedelsvarlden.se

Enligt FN dödar antibiotikaresistens snart miljoner varje år. Enligt Helene Wallskär
på Läkemedelsvarlden dör “omkring 700 000 människor världen runt varje år på grund av att antibiotika som tidigare kunde ha räddat dem inte längre hjälper mot många infektioner. Och läget förvärras allt mer. Allt fler sjukdomsframkallande bakterier utvecklar resistens mot viktiga antibiotika. Tuberkulos, men även luftvägsinfektioner, sexuellt överförbara sjukdomar och urinvägsinfektioner, blir allt svårare att behandla och ofta går det inte alls.”

Budskapet från en ny FN-rapport om globala åtgärder mot antibiotikaresistensen är att det inte finns tid att vänta.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: