“Jag kommer inte ignorera Vänsterpartiet.” Talmannen Andreas Norlén gav sonderingsuppdrag till Magdalena Andersson

Idag torsdagen den 11 november 2021 gav talmannen Andreas Norlén, efter samtal med företrädare för riksdagspartierna och en överläggning med de vice talmännen, Magdalena Andersson (S) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda nästa regering efter statsminister Stefan Löfven (S) avgång igår.

Talmannen Andreas Norlén och Socialdemokraternas ny partiledare Magdalena Andersson som får uppdrag att bilda nästa regering.

I dag har jag gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras av riksdagen. Beslutet vilar på vad som framkommit under dagens samtal, säger talman Andreas Norlén.

Regeringsbildning hösten 2021
Onsdagen den 10 november begärde statsminister Stefan Löfven (S) att få sluta sitt uppdrag som statsminister. Talman Andreas Norlén inledde då arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister som kan godkännas av riksdagen.

Frågor för att provocera konflikter
Vissa svenska journalister har undrat hur Magdalena Andersson förhåller sig till Vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar och ställde den fråga till henne kanske för att provocera konflikt. Till frågan svarade hon.

Jag kommer inte ignorera Vänsterpartiet, svarade Magdalena Andersson

Senast tisdag den 16 november ska Magdalena Andersson rapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då finner att han kan föreslå Magdalena Andersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker också samma dag och den andra bordläggningen sker onsdag den 17 november. Omröstningen planeras äga rum torsdag den 18 november klockan 12.00. Planeringen är preliminär och vid behov kan tidsplanen komma att justeras.

Bakgrunden

Efter statsminister Stefan Löfven (S) begärde sitt entledigande som statsminister igår den 10 november, leder han nu en övergångsregering. Enligt reglerna i regeringsformen i grundlagen ska den sittande regeringen stanna kvar som en övergångsregering tills en ny statsminister och regering har tillträtt. En övergångsregering sköter löpande frågor men brukar enligt praxis inte ta några nya politiska initiativ.

Talmannen Andreas Norlén hade en överläggning med dessa vice talmännen innan Magdalena Andersson (S) fick sonderingsuppdraget.

Talmannen inledde igår sitt uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen, Kungen, informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: