Statsministern Stefan Löfven har lämnat in sin ansökan till talman Andreas Norlén om att sluta vara Statsminister

Onsdagen den 10 november 2021 lämnade Statsminister Stefan Löfven in sin avskedsansökan till riksdagens talman Andreas Norlén och begärde att sluta vara Statsminister, det som kallas för entledigande. Nu leder han en övergångsregering. En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller brådskande ärenden men har samma befogenheter som tidigare utom en enda uttryckliga begränsning – den får inte besluta om extra val.

Talmannen Andreas Norlén tog emot statsminister Stefan Löfven (S) den 10 november klockan 12.30. Mötet ägde rum på talmannens kontor.

Följaktligen har övriga statsråd därför entledigats av talmannen. Men de uppehåller sina befattningar till dess att en ny regering har tillträtt. Regeringskansliets uppgift nu som tidigare är att bereda regeringsärenden och biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt. Detta gäller även när regeringen är en övergångsregering.

Inledde arbete med regeringsbildningen direkt

Arbetet med att ta fram en ny statsminister

Efter att statsminister Stefan Löfven (S) begärde att få sluta sitt uppdrag som statsminister inledde talman Andreas Norlén arbetet med att ta fram ett förslag till ny statsminister som kan godkännas av riksdagen genom att samtala med partiföreträdarna den 11 november. När en statsminister avgår är det talmannens uppgift att föreslå en kandidat till statsministerposten för riksdagen. Talmannen inleder då samtal med alla riksdagspartier för att ta reda på vilken statsministerkandidat som kan få riksdagens stöd. Han började arbetet med att samråda med företrädarna för partigrupperna (talmansrundor) i riksdagen i syfte att föreslå en ny statsminister för riksdagen.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: