Talmannen förlänger Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag

Vid ett telefonmöte med talman Andreas Norlén den 16 november gav Magdalena Andersson (S) en rapport om sitt uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. Talmannen förlängde uppdraget till den 22 november. En avstämning av uppdraget ska dessförinnan ske per telefon under fredagen den 19 november.

Under vårt möte informerades jag om att sonderingsuppdraget går framåt men behöver ytterligare någon tid. Jag är mån om att Sverige skyndsamt ska få en ny regering men arbetet bör samtidigt inte forceras. Jag har därför givit Magdalena Andersson ytterligare några dagar till hennes uppdrag, säger talman Andreas Norlén efter mötet.

Magdalena Andersson fick den 11 november i uppdrag av talmannen att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som riksdagen kan tolerera och uppdraget har förlängts.

Magdalena Andersson ska ge en lägesrapport fredagen den 19 november och ska senast måndag den 22 november klockan 13.00 slutrapportera sitt uppdrag till talmannen. Om talmannen då finner att han kan föreslå Magdalena Andersson till statsminister kommer han att lägga fram förslaget samma dag. Den första bordläggningen sker också samma dag och den andra bordläggningen sker tisdag den 23 november. Omröstningen planeras äga rum onsdag den 24 november klockan 09.00. Planeringen är preliminär och vid behov kan tidsplanen komma att justeras.

Bakgrund
Statsminister Stefan Löfven (S) begärde sitt entledigande som statsminister den 10 november och leder nu, enligt reglerna i regeringsformen, en övergångsregering. Talmannen arbetar nu med sitt uppdrag att ta fram ett förslag till ny statsminister för riksdagen att ta ställning till. I uppdraget ingår att samtala med företrädare för samtliga riksdagspartier samt att överlägga med de vice talmännen. Talmannen håller också statschefen informerad om det aktuella läget i arbetet med att ta fram förslag till statsminister.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: