Ökad vägsäkerhet på cirka 800 mil nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige.

Riksdagen sa JA till Regeringens förslag om lagändringar för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet på cirka 800 mil nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige fick. Syftet med reglerna är att höja säkerheten på vägarna inom EU. Lagändringarna kommer att börja gälla från den 1 februari 2022.

Nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige

Ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen berör därmed cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: