Ökad vägsäkerhet på cirka 800 mil nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige.

Riksdagen sa JA till Regeringens förslag om lagändringar för att uppfylla bindande EU-regler om vägsäkerhet på cirka 800 mil nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige fick. Syftet med reglerna är att höja säkerheten på vägarna inom EU. Lagändringarna kommer att börja gälla från den 1 februari 2022.

Nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige

Ändringarna innebär främst att vägsäkerhetslagen utökas till att omfatta hela det så kallade nationella stamvägnätet och motorvägarna i Sverige. Lagen berör därmed cirka 800 mil väg, som regelbundet ska inspekteras och säkerhetsklassas.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: