Stärkt skydd för hyresgäster (CU2) – Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag

Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster och Hyresnämnden, en domstolsliknande nämnd, ska kunna förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen när ett hyreshus missköts.

Vidare ska en hyresgäst i vissa fall ha rätt till ett nytt hyresavtal av hyresvärden när en bostadslägenhet förstörs genom exempelvis en brand. Utöver det ska regeln om kostnadsbaserad hyra vid privatuthyrning kompletteras med en möjlighet att bestämma hyran efter lägenhetens bruksvärde. Lagändringarna ska börja gälla från den 1 januari 2022.

Hyreslägenheter

Riksdagen sa samtidigt nej till regeringens förslag att väsentliga hyreshöjningar till följd av renoveringar ska fasas in i ett lugnare tempo samt att möjligheten för en hyresvärd som är en privatperson att säga upp ett hyresavtal i förtid tas bort.

Riksdagen anser att befintliga regler tillgodoser både hyresgästens och hyresvärdens intressen på ett rimligt sätt.

I en artikel i DN den 24 mars 2020 skrev Hyresgästföreningen om “Oro bland hyresgäster” Då slog de larm om att människor inte kan betala sina hyror. Måndagen därpå samlades Hyresgästföreningen och bostadsmarknadens parter hos bostadsminister Per Bolund (MP). På det möte uppvaktade bostadsministern och diskuterade de oro de upplever bland sina, Hyresgästföreningens, medlemmar.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: