EU:s jordbruks- och fiskeråd antog slutsatser om EU:s skogsstrategi

På sitt möte i jordbruks- och fiskerådet den 15 november antog EU:s medlemsländer slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030. Andra frågor på dagordningen var marknadssituationen för jordbruksprodukter och samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022. Sverige representerades av ambassadör Torbjörn Haak.

Slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030
På mötet antog rådet slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030 som EU-kommissionen presenterade i somras. lutsatserna innehåller en rad synpunkter på EU-kommissionens förhållningssätt till skogliga frågor och skogssektorn i strategin. Därtill finns en vägledning till EU-kommissionen inför det fortsatta arbetet med initiativ som lyfts fram i strategin.

Rådets slutsatser betonar det nationella självbestämmandet i skogliga frågor och reflekterar Sveriges ståndpunkter i en rad centrala frågor, bland annat vad gäller ökade ambitioner för klimat och miljö och att EU-länderna själva måste få välja skötsel- och brukningsmetoder utifrån nationella förutsättningar.

Marknadssituationen för jordbruksprodukter
Det var även en diskussion om den rådande marknadssituationen för jordbruksprodukter. Bland annat de stigande priserna på insatsvaror som påverkar jordbrukets lönsamhet togs upp. Även den i flera länder svåra situationen för grisköttssektorn var uppe för diskussion.

Gemensamt fiske med Storbritannien
På mötet diskuterades även de pågående samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022, som efter brexit regleras i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. Det är EU-kommissionen som leder samråden med Storbritannien och ministerrådets roll är att ge kommissionen vägledning och sedan slutligen godkänna förslaget om fiskekvoter.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: