Spaniens kungapar, Konung Felipe VI och Drottning Letizia gör statsbesök i Sverige 24–25 nov. 2021 på inbjudan av H.M. Konungen.

Den 24–25 november 2021 kommer Spaniens kungaparet, Konung Felipe VI och Drottning Letizia, på tvådagars statsbesök i Sverige, i Stockholm, på inbjudan av H.M. Konungen.

På Kungaparets statsbesök medföljer utrikesminister med ansvar för Europeiska unionen och internationellt utvecklingssamarbete José Manuel Albares.


Syftet med statsbesöket är att ytterligare stärka och främja de långvariga och mycket goda förbindelserna mellan Sverige och Spanien. Besöket syftar också till att stimulera samarbeten inom den gröna återhämtningen från covid-19-pandemin, med fokus på innovativa och hållbara lösningar.

José Manuel Albares


Relationerna mellan Sverige och Spanien är goda och täcker en bredd av områden. Spanien är Sveriges främsta turistdestination och svenskt näringsliv har en stark närvaro i landet. Dessutom är spanska största tredjespråk bland svenska studenter. Spanien är också en viktig samarbetspartner inom EU och i internationella sammanhang. Det senaste inkommande statsbesöket från Spanien ägde rum 1979, det senaste utgående besöket 1983.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: