Talmannen föreslår Magdalena Andersson till statsminister – Omröstningen i Riksdagen onsdag den 24 november.

Talman Andreas Norlén har måndagen den 22 november 2021 föreslagit riksdagen att till ny statsminister utse Magdalena Andersson (S), som avser att bilda en regering bestående av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Jag har i dag tagit del av Magdalena Anderssons slutrapport av sonderingsuppdraget hon haft och har därefter till kammaren lagt fram förslaget om Magdalena Andersson som statsminister, sade talman Andreas Norlén vid en pressträff i riksdagen.

Magdalena Andersson, blivande statsminister och talman Andreas Norlén vid pressträffen


Enligt riksdagen pressmeddelande bordlades förslaget om statsminister till kammaren första gång idag måndagen den 22 november 2021 och den andra bordläggningen kommer att ske tisdag den 23 november 2021, medan omröstningen kommer att äga rum onsdag den 24 november 2021 klockan 09.00.


Om Magdalena Andersson blir vald till statsminister den 24 november 2021 planeras för hennes regeringsförklaring och anmälan om statsråd i regeringen för kammaren fredag den 26 november 2021. Skifteskonselj äger då rum samma dag.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: