Cirka 56 utrikesministrar till OSSE:s ministerrådstoppmöte den 2–3 december i Stockholm

Den 25 november 2021 meddelade Sveriges Utrikesdepartementet att utrikesminister Ann Linde har bjudit in 56 utrikesministerkollegor till Stockholm för att delta i OSSE:s årliga utrikesministertoppmöte den 2–3 december 2021. Några stora namn har redan meddelat att det kommer bland andra USA:s utrikesminister Anthony Blinken och Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov.

Sveriges ordförandeskap i OSSE – ett forum för multilateralism

Sverige tog över ordförandeklubban i OSSE den 1 januari 2021 tog. Uppdraget, har varit för Sverige, ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också ett forum för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen. Det svenska ordförandeskapet verkar för att mötet ska resultera i att deltagande länder gör starkare åtaganden inom prioriterade områden som kvinnors ekonomiska egenmakt och klimat och säkerhet.

USA´s Utrikesminister Anthony Blinken

Mötet Scandinavia

Mötet hålls i Stockholm med anledning av Sveriges ordförandeskap i OSSE: Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE) under 2021. Bland de inbjudna finns utrikesministrarna från Nordamerika inklusive USA, fån Europa och från Centralasien inklusive Ryssland. Mötet hålls i en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar.

Frankrikes nuvarande utrikesminister Jean-Yves Le Drian
Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov
– Samarbetet inom OSSE har en viktig roll för att söka hållbara lösningar på kriser och konflikter som också påverkar säkerheten i Sveriges närområde. De gemensamma principer och åtaganden som finns i OSSE är viktigare än någonsin för att hantera de utmaningar som finns i vår del av världen och för att förhindra nya kriser och konflikter från att uppstå, säger utrikesminister Ann Linde.

Organisation for Safety and Security in Europe OSCE

Ursprungligen hette organisationen Conference for Safety and Security in Europe (CSSE) – Konferensen om Säkerhet och Samarbete i Europa (CSSE) men har bytt namn till Organisation for Safety and Security in Europe OSCE – Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE). Den består

av 57 deltagande stater som spänner över hela världen och omfattar tre kontinenter – Nordamerika, Europa och Asien – och mer än en miljard människor.

Multilateralism

OrdförandeskapET, har varit för Sverige, ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också ett forum för multilateralism, fred och för upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen.

Vad gör OSSE

OSSE arbetar för stabilitet, fred och demokrati för mer än en miljard människor, genom politisk dialog om gemensamma värderingar och genom praktiskt arbete som bidrar till hållbara framsteg. OSSE:s övergripande säkerhetsbegrepp omfattar det politiskt-militära; ekonomiska och miljömässiga; och de mänskliga dimensionerna. Organisationens arbete har olika dimensioner. Politisk-militär dimension, Ekonomisk och miljömässig dimension, Mänsklig dimension, och Tvärdimensionell.

Tysklands blivande utrikesminister AnnaLena Baerbock

Politisk-militär dimension

Inom den politiska-militära dimensionen, jobbar man med vapenkontroll, gränsförvaltning, konfliktförebyggande och lösningar, motverkar terrorism, polissamarbete, reform och samarbete inom säkerhetssektorn.

Ekonomisk och miljömässig dimension

Storbritanniens utrikesminister Dominic Raab.

Inom den ekonomiska och miljömässiga dimensionen jobbar man med ekonomiska- och miljöaktiviteter. Helt enkelt, god förvaltning på alla nivåer, som är grundläggande för ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och säkerhet. OSSE även arbetar för att ta itu med många aspekter av svagt styre, inklusive korruption och penningtvätt, och för att främja full respekt för rättsstatsprincipen, öka transparensen och utveckla effektiv lagstiftning som grunden för en fungerande stat.

Mötesplatsen är mässlokalen Scandinavian XP på Arlanda

Inom den mänskliga dimensionen

OSSE arbetar för demokratisering, mänskliga rättigheter, val, mediefrihet och utveckling, nationella minoritetsfrågor, Roma och Sinti, rättssäkerhet, samt tolerans och icke-diskriminering. Alla OSSE:s deltagande stater är överens om att varaktig säkerhet inte kan uppnås utan respekt för mänskliga rättigheter och fungerande demokratiska institutioner. Därför hjälper OSSE sina deltagande stater att stärka demokratiska institutioner; hålla genuina och öppna demokratiska val; främja jämställdhet mellan könen; säkerställa respekt för mänskliga rättigheter, mediefrihet, rättigheterna för personer som tillhör nationella minoriteter och rättsstatsprincipen; och främja tolerans och icke-diskriminering.

Sky view of the venue

Inom det tvärdimensionella området

OSSE tar upp säkerhetsutmaningar som utgör ett hot över gränserna, såsom klimatförändringar, terrorism, radikalisering och våldsbejakande extremism, organiserad brottslighet, cyberbrottslighet och handel med droger, vapen och människor.

Spaniens utrikesminister José Manuel Albares

OSSE:s Ministerrådet

In alla dessa aktiviteter är Ministerrådet en av OSSE:s centrala beslutsfattande och styrande organ. OSSE:s ministerrådsmöte, som hålls årligen, ger utrikesministrarna i de 57 OSSE-deltagande staterna en möjlighet att granska och bedöma organisationens verksamhet och stärka dialogen om säkerhetsfrågor i OSSE-området. Ministerrådsmöte ger utrikesministrarna ett viktigt tillfälle för de 57 OSSE-länderna att mötas och diskutera en bredd av frågor som regionen står inför.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: