Nytt avtal om försvarssamarbete undertecknat när Ukrainas försvarsminister besökte Sverige

Tisdag den 14 december höll försvarsminister Peter Hultqvist en pressträff tillsammans med Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov med anledning av hans, Reznikovs besök i Sverige.


I samband med att Peter Hultqvist tog emot honom, Ukrainas nya försvarsminister Oleksii Reznikov, undertecknade båda ett nytt avtal om försvarssamarbete mellan länderna.


De båda försvarsministrarna också diskuterade flera angelägna frågor, bland annat den allvarliga säkerhetssituationen vid Ukrainas gräns mot Ryssland.
Den senaste tidens ryska truppsammandragningar vid gränsen mot östra Ukraina är ett hot mot säkerheten i Europa och Ukrainas suveränitet. Det slog de två ministrarna fast under sitt möte.


– En längre tid har vi kunnat observera en successiv rysk styrkeuppbyggnad och aktivitetsnivå såväl i Arktis som i Östersjön och i Svarta havet. Stora komplexa övningar där militära förband bestående av tusentals soldater förflyttas över stora avstånd är exempel på den ökande ryska militära närvaron, sa Peter Hultqvist.


I det nya avtalet om bilateralt försvarssamarbete mellan Sverige och Ukraina, som ersätter ett tidigare protokoll från 2001, ingår bland annat informationsutbyte och samarbete kring utbildning av militärer.


– Ukrainas folk behöver vår solidaritet och ska självständigt kunna välja sitt lands säkerhetspolitiska framtid. Vårt mål är att skapa fred och stabilitet tillsammans, sa Peter Hultqvist.


Under mötet diskuterade Peter Hultqvist och Oleksii Reznikov även den belarusiska regimens användande av migranter som hot mot EU.


– Vi tar den belarusiska regimens agerande gentemot Litauen, Lettland och Polen, och följaktligen mot hela EU och Europa, på största allvar. Den belarusiska regimen använder människor på ett mycket cyniskt sätt för att uppnå sina politiska mål och för att splittra Europa.


I samband med sitt besök i Sverige träffade Oleksii Reznikov även utrikesminister Ann Linde och företrädare för den svenska riksdagen, samt besökte han, bland annat, Fjärde sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet i Berga.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: