Välkommen till Norrmalm Östermalms Rödakorskrets kretsstämma, 23 feb. 2022, kl. 17.30

Du är välkommen till Norrmalm Östermalms Rödakorskrets kretsstämma, onsdagen den 23 feb. 2022, kl. 17.30 

Norrmalm Östermalms Rödakorskrets kretsstämma (org. Nr 802008–6529) 

Tid: Onsdag den 23 feb. kl. 17.30 (inloggning/teknisk support från kl. 17.15).
Verksamheten 2021, årsresultat, val av styrelse 2022, nominering av ombud till riksstämma, ev. motioner och ansvarsfrihet till styrelsen. 

  • Stämmohandlingar finns tillgängliga i Röda Korsets secondhand-butik, Dalagatan 34 den: 
    • 14:e-17:e februari kl:11.00 – 17.00 
    • 18:e-19:e februari kl:12.00 – 15.00 
    • 21:a-23:e februari kl:11.00 – 17.00 
  • Motioner och nomineringar till styrelsen skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 februari. Lämnas i Röda Korsets secondhand-butik, Dalagatan 34.  

Microsoft Teams-möte 

Jobba på datorn eller mobilappen 

Klicka här för att ansluta till mötet 

Eller ring in (endast ljud) 

+46 8 505 252 04,,16480496#   Sweden, Stockholm  

Telefonkonferens-ID: 164 804 96# 

Varmt välkommen, Önskar Styrelsen 

Har du frågor, kan kontakta NorrmalmÖstermalm Rödakorskrets på email: norrmalmostermalm@redcross.se

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: