”HURRA OCH HALLELUJA!” SVENSKA KYRKANS REAKTION TILL REGERINGENS BESLUT ATT SLOPA COVID-RESTRIKTIONER

HURRA och HALLELUJA! De tre ord: av glädgje, entusiasm och exuberation, sammanfattar reaktionen från svenska kyrkans präst Johanna Öhman, Kyrkoherde för Sofia församling i Stockholm, när torsdagen den 3 februari 2022, statsminister Magdalena Andersson tillsammans med socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, tidigt på morgonen, meddelade hela Sverige, på en pressträff, angående regeringens åtgärder kopplade till Covid-19-pandemin, och beslutet, att nästan alla restriktioner slopas från den 9/2.

HURRA och HALLELUJA

Samman dag skrev Kyrkoherde Johanna Öhman i församlingens kyrkoherdes nyhetsbrev för februari 2022:

– Hej alla medvandrare i Sofia församling, HURRA och HALLELUJA! …. nästan alla Covid-restriktioner tas bort från den 9/2.

Förklarar för församlingen vad regeringens betyder och varför

– Vid dagens presskonferens meddelade regeringen att nästan alla restriktioner tas bort från den 9/2. Folkhälsomyndigheten bedömer inte längre Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom och vi kan andas ut. Vi ska stanna hemma om vi är sjuka och ovaccinerade måste vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Men alla andra restriktioner är alltså borttagna och vi kan glömma deltagartak, rekommendationer, karantän och Covidbevis. Det viktigaste är förstås att vi med hög vaccinationsgrad har kunnat hejda smittan och att den nuvarande varianten inte är så farlig som de tidigare.

Statsminister Magdalena Andersson tillsammans med socialminister Lena Hallengren och
Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell

Vad det innebär för församlingen

– För församlingen innebär detta att vi startar upp all ordinarie verksamhet som har varit pausad. Det kommer inte att finnas särskilda deltagartak vid gudstjänster, konserter eller andra evenemang. Inga Covidbevis kommer att behöva uppvisas. Under en period framåt kommer det finnas möjlighet att ta emot nattvard både på det sätt som vi praktiserade innan pandemin och på det sätt som vi ordnade under pandemin, dvs med oblater på servetter och särkalkar. Var och en av oss får förstås ta ställning till på vilket sätt vi vill delta.

Uppmana församlingsmedlemmar till vaccinering

– Nu hoppas vi och ber för att situationen ska hålla i sig och att det inte ska komma något mer otäckt virus. Covid-19 lär vi får leva med och jag fortsätter att uppmana till vaccinering, för din egen och andras skull.

Kyrkoherdens ansvar att förklara, även att  en av Svenska kyrkans biskopar avkragades

Som vanlig måste hon även förklara varförVäxjös tidigare domprost, biskop Thomas Petersson i Visby avkragas och är därmed inte längre behörig som präst eller biskop.” Beslutet togs av biskoparnas ansvarsnämnd under tisdagen.

– I veckan kom besked om att en av Svenska kyrkans biskopar avkragades och alltså miste sitt ämbete som biskop och präst. Jag tror att ansvarsnämndens beslut blev något av en chock för många av oss. Orsaken till avkragningen var att biskopen hade haft en utomäktenskaplig relation och som försvårande omständigheter angavs att relationen var med en underordnad anställd samt att det hade pågått under en längre tid. Som jag har förstått händelseförloppet försökte andra påtala det olämpliga med förhållandet men till sist blev det anmält till ansvarsnämnden, som avgör sådana ärenden när det gäller biskopar. Förtroendet hade då urholkats till den grad att nästan alla kyrkoherdar i stiftet ställde sig bakom anmälan.

Det är frågan om förtroende

– Biskopen anmälde också sig själv och erkände vad som hänt. Om en präst eller diakon beter sig på olämpligt sätt och det inte bedöms vara så allvarligt att det är skäl för avkragning, finns möjligheten att ge en skriftlig varning eller en prövotid. För en biskop finns inte den möjligheten. En biskop behöver ha fullt förtroende för att kunna fullgöra sin uppgift som kyrkans andliga ledare. Ansvarsnämnden kunde inte heller enligt Svenska kyrkans lag, låta biskopen ha kvar sitt prästämbete.

Egen personlig åsikt

– Personligen tror jag att det skulle ha varit omöjligt för biskopen att fortsätta som biskop eftersom förtroendet var förlorat. Men att bli av med sitt prästämbete för äktenskapsbrott är ett hårt straff och där skulle kyrkolagen behöva ses över. Dessutom hängdes biskopen och hans familj och relation ut till allmänt beskådande i media. Det var ett sorgligt spektakel som de inblandade inte hade behövt utsättas för. Svikna förtroenden kan förstöra relationer på ett mycket djupt sätt. Samtidigt vet vi att äktenskap kan ha sina problem och att förälskelser kan uppstå. Var och en måste ta ansvar för sina relationer men alla kan vi fela. Vi får påminna oss Jesu ord: ”Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen.”

Gud och Jesus möter oss med sin nåd och förlåtelse.

– Trettondagstiden som vi har varit inne i handlar om hur Gud och Jesus uppenbarar sig för oss. Hur Jesus kan vara ett ljus och en källa i våra liv. Vi kan lita på att Jesus möter oss och andra, även biskopar, med sin nåd och förlåtelse.

Kyndelsmässodagen

– På söndag är det kyndelsmässodagen. Då firar vi hur Jesus efter 40 dagar bärs fram i templet enligt den tidens sed. I templet fanns de gamla trotjänarna Hanna och Symeon. Symeon hade fått höra att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias. Nu kom Maria och Josef med det lilla Jesusbarnet och Symeon och Hanna förstod att Jesus var det ljus som skulle lysa för folket. Kanske kan vi föreställa oss gruppen som står bredvid varandra; de nyblivna föräldrarna med sitt lilla barn och de två äldre som ser på barnet, tackar och prisar Gud. Ungefär som en mor- eller farförälder eller äldre släkting som ser en nyfödd baby i familjen.

Snart är det fastan och påsk

– Ljuset återvänder och snart är vi inne i förfastan och fastan. Tänk att vi detta år sannolikt kan fira gudstjänster IRL under både fasta och påsk!

Om skadegörelse eller bränder

– I förra nyhetsbrevet berättade jag om skadegörelse eller bränder. Lyckligtvis har inte något mer hänt sedan i december. Belysningen runt kyrkan förstärktes före jul och vi hoppas kunna gå vidare med ärendet med värmekameror.

Jesus är världens ljus

– Allt gott till er alla och Guds välsignelse! Jesus sa: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus,” Med de ord avsluter Kyrkoherde Johanna Öhman, sitt gjädjebringande brev till sina kristna medvandrare i Sofia församlingen Stockholm.

Published by Stockholms Nyheter

Empaah Empaah och Empa Empa är mina internet och facebook namn. Också Fana Fanasame och Paah1824.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: